Juni 2022, Augeo-magazine: '

15.06.2023 in Augeo digitale nieuwsbrief over systeemgericht werken.

'Ik had geen idee'
Na de Tweede Wereldoorlog werden er duizenden Nederlandse mannen naar het huidige Indonesië verscheept om daar te helpen onze voormalige kolonie weer op te bouwen. Mijn vader was een van hen. Nooit praatte hij over wat hij in de oorlog, en daarna in Indonesië, meemaakte. Mijn oma was de enige die er later af en toe wat over zei: ‘De man is wel uit de oorlog teruggekomen, maar de oorlog is niet uit de man.’ Verder werd er in alle talen over gezwegen. Ik had als kind geen idee. Pas later werd mondjesmaat duidelijk welke geweldsexcessen in de voormalige koloniën hebben plaatsgevonden.

Tijdens het schrijven van mijn boek werd me steeds duidelijker dat het koloniale denken, inclusief het collectieve zwijgen en zelfs ontkennen, zo in onze samenleving is verankerd dat het een groot risico geeft op machtsmisbruik en geweld. Zeker in situaties van ongelijkheid en afhankelijkheid. Ik zag grote parallellen met de jeugdzorg.

Column in Augeo-magazine verder lezen: 
https://www.augeomagazine.nl/systeemgericht-werken/column-de-erfschat
 
Share our website