Perspectivistische lenigheid

Soms moeten de mensen in de zaal eerst opwarmen, op een ander been komen te staan, beweging ervaren, om de woorden van de spreker vanuit een nieuw perspectief te kunnen ontvangen.

Share our website